Logo

OIPIP Olsztyn - Przeciwdziałanie korupcji w praktyce pielęgniarki i położnej

Room type

Permanent

This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Wojciech Wojtal

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych

Chcielibyśmy pozostać z Państwem w kontakcie i przesyłać Państwu informacje o organizowanych przez nas wydarzeniach i szkoleniach. Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać informację o organizowanych przez nas wydarzeniach, prosimy o wyrażenie wymaganych prawem zgód zaznaczając odpowiednie pole w powyższym formularzu. Zaznaczając je wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie na podany adres mailowy informacji handlowych w postaci bieżących informacji oraz zaproszeń na szkolenia i inne wydarzenia.

Klauzula RODO

Dołączając do szkolenia wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez WTW Doradztwo i Szkolenia Wojciech Wojtal w celu zapewnienia Pani/Panu udziału w szkoleniu oraz otrzymywania informacji handlowych w postaci bieżących informacji oraz zaproszeń na szkolenia i inne wydarzenia. Na podstawie art. 13w związku z art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informujemy, że:

1. Współadministratorami Twoich danych osobowych jest WTW Doradztwo i Szkolenia Wojciech Wojtal ul. Styrska 22 04-188 Warszawa

2. W sprawach ochrony danych osobowych możesz się z nami kontaktować w następujący sposób: Wojciech Wojtal – it@wojtal.eu

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody opartej na art. 6 ust 1 lit a) RODO, wyłącznie w celu zapewnienia Tobie udziału w szkoleniach, seminariach lub innych wydarzeniach, w tym wystawienia certyfikatów poświadczających uczestnictwo w nich, a także dostarczania przez nas informacji i zaproszeń na nadchodzące wydarzenia.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona jest przez Ciebie dobrowolnie.

5. Pamiętaj, że masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Twoje dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby zrealizować szkolenie, wystawić certyfikat Twojego w nim uczestnictwa, przesyłać Tobie informację o planowanych wydarzeniach.

8. Odbiorcą Twoich danych mogą być podmioty, którą powierzamy obsługę informatyczną lub z których rozwiązań technicznych korzystamy przy przygotowaniu i organizacji wydarzeń.

9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

10. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania, które będziemy realizować na podstawie RODO.

11. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

12. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych było niezgodne z prawem.

13. Nie podlegasz żadnym decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołującym wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływającym.